Organinis junginys

Organinis junginys , bet kuris iš didelės klasės cheminiai junginiai kuriame vienas ar keli anglies atomai yra kovalentiškai susieti su kitų elementų atomais, dažniausiai vandenilio, deguonies arba azoto . Keletas anglies turinčių junginiai neklasifikuojami kaip organiniai, yra karbidai, karbonatai ir cianidai. Matyti cheminis junginys .

kai kurių organinių junginių struktūrinės formulės

kai kurių organinių junginių struktūrinės formulės Organinių junginių struktūras galima pavaizduoti sutirštintomis, išplėstomis ir trimatėmis struktūrinėmis formulėmis. „Encyclopædia Britannica, Inc.“